Maatschappelijk Ondernemen

Ik ben van mening dat iedere ondernemer een bijdrage zou moeten leveren aan een duurzame maatschappij, dat wil zeggen een maatschappij die ook op de lange termijn welzijn biedt aan iedereen die daarvan deel uitmaakt.
Ikzelf ben in 2018 en 2019 als vrijwilliger betrokken geweest bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in Houten. Deze vereniging heeft als doel de armsten onder ons van voedsel te voorzien en voedselverspilling tegen te gaan. In mijn functie daar als Teamcoördinator Financiën gaf ik leiding aan de financiële administratie en ondersteun ik het bestuur op financieel gebied.